Betalings- en huurvoorwaarden

§ 1 Boekingsbevestiging

De reservering van het vakantieverblijf is rechtsgeldig na ontvangst van de boekingsbevestiging. Door het voltooien van de boeking aanvaarden de huurder en zijn medereizigers de algemene voorwaarden als juridisch bindend.

§ 2 Betaling

De aanbetaling van 25% dient binnen 7 dagen na het afronden van de boeking op onze rekening te zijn bijgeschreven. De resterende betaling dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst te worden voldaan via bankoverschrijving of PayPal.

Bij annulering binnen 14 dagen na aankomst wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

Er wordt geen borg in rekening gebracht.

§ 3 Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst is de geboekte accommodatie vanaf 14.00 uur beschikbaar. Schadeclaims kunnen niet worden ingediend als in uitzonderlijke gevallen de toegang tot de accommodatie niet op tijd om 14.00 uur mogelijk is. Op de dag van vertrek dient de accommodatie uiterlijk om 12.00 uur te zijn verlaten.

§ 4 Huurwoningen

4.1.

De woonruimte wordt verhuurd met een volledige inventaris. Elk verlies, defect of schade moet onmiddellijk worden gemeld. Eventuele klachten over de staat van de accommodatie en inventaris worden alleen binnen 24 uur na aankomst in behandeling genomen. Daarna moeten alle beschadigde of ontbrekende items worden vervangen. De inventaris dient met zorg te worden behandeld en is alleen bedoeld om in de accommodatie te blijven. Huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verwijtbare schending van zijn zorg- en meldingsplicht, in het bijzonder bij ondeskundig gebruik van technische installaties en ander meubilair. De huurder is ook aansprakelijk voor de daden van zijn medereizigers. Schade veroorzaakt door overmacht is hiervan uitgesloten.

4.2.

Bij gebruik van de vakantiewoning in strijd met het contract, zoals onderverhuur, overbevolking, verstoring van de rust, enz., en bij niet-betaling van de volledige huurprijs (§ 2), kan het contract zonder opzegtermijn worden beëindigd. De reeds betaalde borg blijft bij de verhuurder.

§ 5 Verblijf

Het minimumverblijf voor de wooneenheden is twee dagen. Het vakantieverblijf mag alleen worden gebruikt met het in de omschrijving vermelde aantal personen, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bezoekers en daggasten zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Hiervoor kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

§ 6 Annulering en annuleringsvoorwaarden

Het is aan te raden om een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

Het is noodzakelijk om een annulering van de reis schriftelijk per e-mail aan fincapereila@gmail.com te melden.

Bij annulering blijft de aanspraak van de verhuurder op betaling van de overeengekomen reissom bestaan.

Indien het geboekte vakantieverblijf niet elders verhuurd kan worden, heeft de verhuurder aanspraak op schadevergoeding volgens de volgende staffel:

  • Tot 60 dagen voor aankomst is annuleren kosteloos
  • Vanaf 30 dagen voor aankomst: 25% van de totale prijs
  • Vanaf 14 dagen voor aankomst: 50% van de totale prijs
  • Vanaf 7 dagen voor aankomst: 75% van de totale prijs
  • Vanaf 3 dagen voor aankomst: 100% van de totale prijs

§ 7 Annulering door de verhuurder

Een opzegging door de verhuurder kan na aanvang van de huur zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden indien de huurder ondanks voorafgaande waarschuwing andere huurders stoort of indien de huurder zich zodanig gedraagt dat de onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is.

§ 8 Wijziging boeking

Een wijziging van de boeking kan alleen worden aangebracht nadat de huurovereenkomst is geannuleerd volgens de voorwaarden vermeld onder “Annulering en annuleringsvoorwaarden”. Om wijzigingen in de data aan te brengen, moet een nieuwe boeking worden gemaakt.

§ 9 Aansprakelijkheid van de verhuurder

We verbinden ons ertoe onze gespecificeerde diensten gewetensvol en correct uit te voeren. Aansprakelijkheid voor eventuele storingen of storingen in de water- of elektriciteitsvoorziening, alsmede gebeurtenissen en gevolgen als gevolg van overmacht zijn hierbij uitgesloten.

9.1

De huurder en zijn metgezellen zijn niet verzekerd tijdens het verblijf in het gehuurde en op het onroerend goed. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de woning. Een reisverzekering wordt aanbevolen.

9.2

Ouders zijn verantwoordelijk voor het toezicht op hun kinderen.

9.3

Op het terrein van Finca Pereila dienen honden altijd aangelijnd te zijn. Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van hun honden.

§ 10 Huisregels – Veganistische accommodatie

Door accommodatie te boeken bij Finca Pereila verklaart de huurder zich akkoord met onze huisregels. Als veganistische accommodatie moeten we benadrukken dat het meenemen en consumeren van dierlijke producten op het terrein niet is toegestaan.

§ 11 Schriftelijke vorm

Er zijn geen andere afspraken gemaakt dan die vermeld in dit contract. Er zijn geen mondelinge afspraken gemaakt. Door te boeken aanvaardt de huurder de algemene voorwaarden.

§ 12 Scheidingsclausule

Als een van de hierboven beschreven huurvoorwaarden ongeldig is, wordt deze vervangen door een regeling die er het dichtst bij in de buurt komt. De overige huurvoorwaarden blijven onaangetast en geldig.

Verdere informatie

Ontbijt en heerlijk, huisgemaakt diner kunnen ter plaatse worden geboekt.

Kinderen van drie jaar en ouder betalen 10€/nacht. Hetzelfde geldt voor jongere kinderen die een eigen bed nodig hebben. Wij bieden geen kinderbedje, maar we hebben wel 2 opklapbedden. Huisdieren zijn van harte welkom op Finca Pereila, zolang ze zich netjes gedragen en rustig zijn (niet als ze de hele nacht blaffen). We rekenen een extra schoonmaaktoeslag van 10 € per huisdier (2 max) per verblijf, die kan worden toegevoegd tijdens het boekingsproces.

Bij een verblijf van 7 nachten of langer bieden wij 10% korting op de prijs van de accommodatie. Dit wordt automatisch toegepast aan het einde van het boekingsproces.

We bieden arrangementen voor evenementen, kleine groepen, seminars, cursussen en workshops tot 6 personen – gebruik het contactformulier om een aanvraag in te dienen.